FttX studie | IPfiber FttX studie – IPfiber

FttX studie

Een haalbaarheidsonderzoek stelt o.a. vast  wat de aanleg- en exploitatiekosten zijn indien een substantieel aantal lokaal gevestigde consumenten, instellingen en bedrijven zich bij het netwerk laten aansluiten. Uit de bijbehorende business case volgt welk percentage aan deelnemers minimaal benodigd is om het netwerk financieel m0gelijk te maken.

Een veel voorkomende reden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is dat het lokale bestuur van de ondernemersvereniging niet tevreden is met de glasvezel uitrolstrategie van de nationale carriers. Deze kenmerkt zich veelal door een krenten-uit-de-pap aanpak op wijk niveau (zonder verdere toezeggingen om het aantal aansluitingen te vergroten), waarbij onrendabele gebieden zoals bedrijventerreinen (FttO) en buitengebieden (FttH) buiten beschouwing worden gelaten. Een dergelijk aanpak werkt een onacceptabele ‘digitale tweedeling’ binnen een lokale gemeenschap in de hand, hetgeen ongewenst is.

 Voorbeelden:  Westerveld (provincie Drenthe) en Oldambt (provincie Groningen).