Revolverend fonds | IPfiber Revolverend fonds – IPfiber

Revolverend fonds

Om een gebiedsdekkend glasvezelnetwerk te realiseren wordt veelal het opzetten van een revolverend fonds aangeraden. Door middel van een uitgebalanceerd en transparant uitrolschema waarbij op termijn alle gebieden (bedrijventerreinen, woonwijken) worden voorzien van glasvezelinfrastructuur wordt het traject gestart. De gebieden waar de meeste concrete belangstelling is worden het eerst uitgerold. Bij toename van het aantal deelnemers wordt het fonds weer volgestort waarna de overige gebieden aangepakt worden. Ook de buitengebieden worden zo op termijn voorzien van betaalbaar glasvezel. IPfiber ondersteunt provincies, gemeenten en ondernemersverenigingen met het opzetten en inrichten van een revolverend glasvezelfonds.