Aanbodanalyse | IPfiber Aanbodanalyse – IPfiber

Aanbodanalyse

Om de kans van slagen voor een nieuw te realiseren glasvezelnetwerk te verhogen, is het van belang vooraf goed in kaart te brengen welke bedrijven, instellingen of consumenten al een glasvezelaansluiting hebben, bij welke carrier de aansluiting wordt afgenomen, tegen welke prijs en welke (vrijheid van) dienstenkeuze men heeft. Ondanks dat glasvezel soms lokaal beschikbaar is, blijken prijs, kwaliteit van dienstverlening niet optimaal. Door lokale schaarste kon men (destijds) niet anders, maar aanleg van een lokaal open netwerk zou de situatie kunnen verbeteren. IPfiber onderzoekt het lokale glasvezelaanbod en rapporteert hierover aan de opdrachtgever.