Provinciale ondersteuning | IPfiber Provinciale ondersteuning – IPfiber

Provinciale ondersteuning

Steeds meer provincies in Nederland proberen lokale glasvezel initiatieven te stimuleren en te versnellen. Het betreft veelal subsidie voor inhuur advies, aanloop financiering of een combinatie hiervan. De mogelijkheden verschillen per provincie en per jaar. Gebiedsdekkende netwerken op terreinen en buitengebieden kunnen steeds vaker rekenen op ondersteuning. Wij begeleiden lokale initiatiefnemers bij de opzetten van de businesscase inclusief mogelijke uitrolscenario’s en de  afstemming met provincies en gemeenten.