Gebiedsontwikkeling | IPfiber Gebiedsontwikkeling – IPfiber

Gebiedsontwikkeling

Om het vestigingsklimaat zowel particulier als zakelijk een juiste impuls te geven is de lokale beschikbaarheid van supersnel en open internet belangrijk. Glasvezel lokaal alom beschikbaar maken tegen scherpe marktconforme tarieven in een open netwerkstructuur zijn hierbij essentieel. De nationale telecompartijen pakken alleen de ‘krenten uit de pap’ en laten zo de maatschappelijk onwenselijke ‘digitale tweedeling’ ontstaan. Bij een dergelijke ‘lappendeken’ (witte, grijze en zwarte gebieden) wordt de haalbaarheid voor aanleg in achtergestelde gebieden steeds slechter.  Raadzamer is het om naar scenario’s te kijken voor het direct of op termijn realiseren van een gebiedsdekkend netwerk.

Glasvezelstudies door onze experts:  Westerveld (provincie Drenthe) en Oldambt (provincie Groningen).