Commercie | IPfiber Commercie – IPfiber

Commercie

Om een collectief of coöperatief glasvezelnetwerk te realiseren is bij aanvang een minimaal aantal deelnemers noodzakelijk. Om een gewenst aantal deelnemers te verkrijgen wordt er meestal gebruik gemaakt van vraagbundeling.  Hierbij wordt er in een beperkte periode een verkoopactie uitgevoerd, hetgeen veel communicatie naar de doelgroep impliceert.  IPfiber ondersteunt organisaties met dergelijke vraagbundelingsactiviteiten en stelt in nauw overleg met opdrachtgever een commercieel plan van aanpak op.