Netwerk | IPfiber Netwerk – IPfiber

Netwerk

Een glasvezelnetwerk heeft normaal gesproken een technische levensduur van 20 a 30 jaar. Het netwerk dient zorgvuldig aangelegd te zijn en professioneel pro-actief beheerd te worden. Alleen dan kan een dergelijke levensduur door een aannemer of materiaalleverancier gegarandeerd worden. Regelmatig blijkt echter dat een glasvezelnetwerk op een slordige manier is aangelegd. Een (onder)aannemer heeft het niet zo nauw genomen met gestelde kwaliteitseisen, had te weinig tijd, beschikte niet over het juiste personeel, had een budgettekort en/of gebruikte verkeerde materialen. Regelmatig voert IPfiber een kwaliteitstoetsing uit van de aanleg en het beheer van glasvezelnetwerken.