Bestuurlijke inrichting | IPfiber Bestuurlijke inrichting – IPfiber

Bestuurlijke inrichting

Om een lokaal glasvezelnetwerk op de langere termijn succesvol te laten blijven, is een transparante beslissing- en bestuursstructuur noodzakelijk. Hierbij is het van belang dat lokale vertegenwoordiging periodiek (her)gekozen wordt en dat er op lokaal niveau voldoende inspraak mogelijk is. Een bestuur van lokale initiatiefnemers/stakeholders (vaak bewoners of ondernemers) heeft vaak niet veel kennis van glasvezel of exploitatie van dergelijke netwerken. Om dit op te lossen wordt IPfiber regelmatig ingezet als externe specialist die het bestuur van de lokale glasvezelentiteit ondersteunt.