Beheer | IPfiber Beheer – IPfiber

Beheer

Een glasvezelnetwerk heeft een adequaat en pro-actief beheer nodig. Niet alleen om de levensduur van het netwerk te garanderen maar ook omdat de aangesloten klanten meer en meer afhankelijk worden van hun glasvezelverbinding. Storingen in de dienstverlening maar ook informatieverzoeken moeten snel en netjes afgehandeld worden waarbij een goed administratief systeem onontbeerlijk is. Afspraken over ondersteuning van eindgebruikers en acties bij calamiteiten moeten vooraf goed vastgelegd worden in een service level agreement (SLA).

Vaak zijn bij het beheer van een glasvezelnetwerk meerdere specialistische partijen actief, waarbij het essentieel is dat elke partij vooraf zijn rol/verantwoordelijkheid weet en een juiste samenwerking met andere partijen wordt gegarandeerd. Een (glasvezel)keten is zo sterk als de zwakste schakel. De afspraken met externe partijen dienen helder te zijn vastgelegd in ondersteunende operationele level agreements (OLA’s) en moeten naadloos op elkaar aansluiten zodat er geen wal/schip discussies kunnen optreden. Ook dienen de verschillende procedures, voor het oplossen van storingen, het implementeren van een  nieuwe klantaansluiting, etc. goed vastgelegd en geborgd te worden.

Het Agentschap Telecom zal zich naar verwachting komende jaren steeds meer willen laten informeren over de gemaakte afspraken en de genomen maatregelen/structuur voor de borging van continuïteit.