Project management | IPfiber Project management – IPfiber

Project management

Om te komen tot realisatie van een lokaal glasvezelnetwerk is  goed project management een absolute vereiste noodzakelijk. De project manager bewaakt de planning en de begroting en stuurt de diverse specialisten (aannemer, belichter, adviseur, tekenaar, etc.) aan voor het geheel aan veelal van elkaar afhankelijke activiteiten. Het voortdurend afstemmen met alle betrokken partijen, zoals stuurgroep, ondernemersvereniging, gemeente, provincie, bedrijfsleven, zorginstellingen, woningcorporaties en een eventuele glasvezelklantengroep is van levensbelang voor het slagen van het project. Een dergelijke rol kan ons inziens alleen vervuld worden door een seniore duizendpoot met veel glasvezelexpertise.