Second opinion | IPfiber Second opinion – IPfiber

Second opinion

Indien partijen niet tevreden zijn met geleverde prestaties en/of glasvezelnetwerk(en) kan een second opinion snel duidelijkheid verschaffen over de vraag wat gerechtigd is en naar behoren was. IPfiber onderzoekt het fysieke netwerk en evalueert de opgezette operationele structuur. Ook de eigendom- c..q financieringsopzet wordt kritisch bekeken. In de vorm van een to-the-point rapportage wordt de second opinion voorgelegd aan de opdrachtgever. Hierbij wordt vanuit een neutrale onderzoeksrol duidelijk stelling genomen en worden mogelijke oplossingsrichtingen in de vorm van scenario’s behandeld. Onze specialisten kunnen desgewenst aanschuiven bij opvolgende onderhandelingen.