Openheid | IPfiber Openheid – IPfiber

Openheid

Indien een netwerk (achteraf) niet open blijkt te zijn, resulteert dit in een beperkte keuzevrijheid voor de aangesloten gebruikers. Men wordt gedwongen in zee te gaan met een van de toegelaten partijen, veelal dochterbedrijven van de netwerkeigenaar. Doordat de concurrentie op dergelijke netwerken laag is, is er veelal sprake van weinig prijsdruk. Deze gedwongen winkelnering wordt veelal gehanteerd door telecom carriers . Voor FttH netwerken wordt openheid relevant zodra er andersoortige diensten worden geleverd naast door de carrier zelf aangeboden TriplePlay (Internet, telefonie en radio/tv) diensten, zoals bijvoorbeeld zorg-op-afstand en lokale TV. Voor zakelijke gebruikers is een gesloten FttO netwerk onacceptabel. Niet alleen heeft men geringe keuzevrijheid in de afname van zakelijke ICT diensten maar tevens kan men niet makkelijk en tegen normale kosten zijn eigen diensten aanbieden over het netwerk.