Buitengebieden | IPfiber Buitengebieden – IPfiber

Buitengebieden

Buitengebieden worden regelmatig door de glasvezel carriers buiten beschouwing gelaten. Deze gebieden blijken vaak onrendabel vanuit het perspectief van de korte termijn financiële doelstellingen van de carrier. Hierdoor ontstaat een digitale tweedeling waarbij sommige gebieden/wijken wel beschikken over glasvezel en andere gebieden/wijken niet. Deze situatie is onwenselijk.

De aanlegkosten van een buitengebied zijn vele malen hoger dan die van een dichtbevolkte woonwijk. Dit komt met name door de veel langere graaftracés. Toch bestaan er financiële en technische oplossingen voor deze problematiek die IPfiber gebruik bij de advisering van provincies en gemeenten over de mogelijkheden tot realisatie van glasvezelnetwerken voor buitengebieden.