Collectief model | IPfiber Collectief model – IPfiber

Collectief model

Bij een collectief glasvezelnetwerk is het eigendom van de fysieke infrastructuur belegd bij een neutrale partij (bijv. een pensioenfonds), maar is de opzet van het netwerk juist sterk lokaal. De neutrale partij legt het gebiedsdekkende glasvezelnetwerk aan vanuit een lange termijn beleggingsdoelstelling. Het netwerk moet volledig open en de spelregels moeten volledig transparant zijn. Het operationele beheer wordt ondergebracht bij een professionele beheerpartij. Het netwerk is toegankelijk voor alle in het dekkingsgebied gevestigde bedrijven en/of inwoners. Elke digitale dienstverlener/ISP is welkom, zonder restricties. Lokale partijen kunnen hun content en/of diensten makkelijk en zonder drempels op het netwerk aanbieden. In sommige zakelijke netwerken is bovendien sprake van een coöperatieve grondslag, waarbij de prijs voor een aansluiting bij meer deelnemers automatisch zal dalen.