Coöperatief model | IPfiber Coöperatief model – IPfiber

Coöperatief model

Bij een coöperatief glasvezelmodel is het eigendom van het glasvezelnetwerk lokaal belegd. De lokale bewoners en/of ondernemers zijn gezamenlijk eigenaar en exploiteren het netwerk. Men werkt zonder winstoogmerk en vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoewel met name de exploitatie meer werkzaamheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt, levert een dergelijk netwerk vele voordelen op. Vanuit het solidariteitsbeginsel wordt het netwerk gebiedsdekkend aangelegd zodat alle bewoners en/of bedrijven er gebruik van kunnen maken. Het netwerk is geheel open: geen enkele content leverancier en/of ISP kan zijn stempel drukken op het dienstenaanbod en er is ruimte voor lokale initiatieven (lokaal bedrijfsleven, lokale instellingen) en lokale content (bijv. kerk TV). De maandprijs is scherp, transparant en gaat veelal bij meer deelnemers fors omlaag. Het coöperatieve glasvezel model is populair in Nederland.  De specialisten van IPfiber ondersteunen de initiatiefnemers van dergelijke netwerken om een professioneel en hoogwaardig netwerk aan te leggen en met een overeenkomstige organisatorische inrichting te exploiteren.