Financiering | IPfiber Financiering – IPfiber

Financiering

Er is over het algemeen een redelijk forse investering nodig om een lokaal glasvezelnetwerk, inclusief de koppeling naar een Internet exchange, te realiseren. Een dergelijke project heeft naast de eenmalige aanlegkosten ook te maken met financieringskosten en operationele exploitatiekosten. Een glasvezelnetwerk verdient zichzelf pas na vele jaren terug, en het hanteren van een economische of technische levensduur van 20 a 30 jaar is gebruikelijk. Financiering over een dergelijke lange termijn is niet eenvoudig, en veelal niet mogelijk. Een termijn van 8 tot 12 jaar is wel haalbaar. Dit betekent dat het netwerk zich binnen die periode financieel moet ‘bewijzen’ en de gepleegde investering moet kunnen worden terugverdiend. Er zijn verschillende vormen van financiering mogelijk: bancair, provinciaal, lokaal of combinaties. Aan elke financieringsvorm zitten voor- en nadelen. IPfiber ondersteunt partijen en initiatiefnemers met het bedenken en opzetten van de juiste financieringstructuur.