Gemeentelijk netwerk | IPfiber Gemeentelijk netwerk – IPfiber

Gemeentelijk netwerk

Binnen Nederland zijn er gemeenten die over een eigen glasvezelnetwerk beschikken. Voor koppeling naar gemeentelijke vestigingen en voor de eigen bedrijfsvoering (ICT) is een darkfiber netwerk aangelegd. Hoewel dit netwerk meestal een beperkt dekkingsgebied (stadskern) kent en op non-profit wijze beheerd wordt, is steeds vaker vraag om deze netwerken verder en voor het algemeen belang te benutten. Commerciële partijen zoals carriers zijn primair niet geïnteresseerd om gebruik te maken van deze mogelijkheid omdat er meestal geen lock-in mogelijkheden zijn en men geen eigenaar kan worden van de infrastructuur. Coöperatieve of collectieve initiatieven zijn vaak juist wel geïnteresseerd. Door de geheel open netwerkopzet en het sterk lokael karakter is het gebruik van een lokale gemeentelijke ring juist erg handig. Het scheelt graafkosten en middels een op te stellen convenant kan afgesproken worden dat zowel de coöperatieve c.q. collectieve entiteit alsook de gemeente in de toekomst gebruik kunnen maken van beider netwerken. Hiermee ontstaat een lokale win-win situatie waarbij lokaal initiatief ondersteund wordt en het bestaande gemeentelijke netwerk beter benut wordt.