Nederland en breedband: teleurstellend! | IPfiber Nederland en breedband: teleurstellend! – IPfiber

Nederland en breedband: teleurstellend!

| Geen reacties

In het Financieel Dagblad van 14 september jongstleden stond een artikel met de titel “Europa kijkt verlekkerd naar supersnel Nederlands Internet” (https://fd.nl/ondernemen/1167364/europa-kijkt-verlekkerd-naar-supersnel-nederlands-internet). Wie dat artikel leest, krijgt een gevoel van trots, van Nederland als digitaal gidsland voor Europa. Dit soort zelfgenoegzaamheid is gevaarlijk, want het leidt meestal tot achterover leunen. Sterker nog: we leunen al teveel achterover! Er is sprake van de nadelige effecten van de wet van de remmende voorsprong!

Europa zakt langzaam weg

In een artikel van Harvard Business Review van 19 februari 2015 genaamd “Where the digital economy is moving the fastest” (https://hbr.org/2015/02/where-the-digital-economy-is-moving-the-fastest) worden de resultaten beschreven van een onderzoek welke economieën zich het snelste ontwikkelen naar een digitale economie. De Digital Evolution Index (DEI) kijkt naar de aanbodkant (incl. toegang tot breedbandige infrastructuur), de vraagzijde (incl. consumentengedrag), innovatie (incl. ecosystemen voor start-ups) en institutionele factoren (incl. de rol van de overheid en wetgeving).

De DEI is onderzocht in 50 landen. Europa glijdt volgens diverse onderzoeken al jaren af in vergelijking tot andere werelddelen zoals Azië en Latijns-Amerika. Dit heeft ongetwijfeld te maken met thuismarkten waarbij de nationale telecomreuzen het monopolie zo lang mogelijk beschermen en hun netwerken zo lang mogelijk proberen ‘uit te melken’. Innovatie (nieuwe netwerken) is voor hen vaak geen kritische succesfactor. Kostenbeheersing, klantenretentie en beschermen van eigen markt wel. Een opmerkelijke uitzondering in Europa zijn de Scandinavische landen die al vele jaren investeren in next generation networks en voortrekker zijn binnen Europa.

Beeldvorming Nederland fnuikend

Nederland staat al vele jaren in de top 10 van wereldwijde (digitale) economieën. Hoewel Nederland volgens de FttH Counsel de laatste jaren blijft dalen op de Europese breedband ranglijst is er in Nederland een verkeerde perceptie ontstaan ten aanzien van toekomstbestendige breedbandinfrastructuren. De reden dat wij goed scoren op dat soort Europese lijstjes is het feit dat CAI netwerken (incl. DOCSIS technologieën) en geüpgrade ADSL (VDSL) netwerken binnen Europa als een goede breedbandaansluiting worden beschouwd. Vanuit dat perspectief is de Nederlandse markt voorzien van veel bandbreedtesnelheid per aansluiting. Zie daar de wet van de remmende voorsprong!

Feit is dat investeringen in toekomstvast glasvezelnetwerken met zo goed als onbeperkte capaciteit naar woningen (FttH) of bedrijven (FttO) in Nederland de laatste jaren juist sterk zijn gedaald. Nederland en haar politiek heeft dus het beeld dat we het qua breedband goed doen, maar eigenlijk lopen we vanwege onze genoegzaamheid dus steeds verder achter. Dit zal onze concurrentiepositie binnen Europa en de wereld komende decennia sterk kunnen verzwakken.

Nederland staat zo goed als ‘stil’

En dat is schrikken, heel hard schrikken. We scoren het slechtste van alle 50 onderzochte Digital Evolution Index landen als het gaat om vooruitgang! Uiteraard slechter dan de Scandinavische landen, maar Nederland scoort ook slechter dan Tsjechië, Slovenië, Italië en Egypte en Nigeria. En zo kunnen we er nog een heleboel opnoemen. Een teleurstellende positie voor een land met de ambitie om de digitale Mainport voor Europa te zijn!

Onze verkeerde beeldvorming en ‘stilstand’ gaan ons, als we dit niet snel bijstellen, parten spelen. Trots zijn op wat je als Nederland bereikt hebt, daar is niets mis mee. Maar we moeten koste wat kost voorkomen dat we in deze zeer lage versnelling blijven steken, waardoor we onze voorsprong snel verliezen. Het Harvard Business Review artikel en het Digital Evolution Index filmpje geven het duidelijk aan: we raken onze voorsprong kwijt, en wel zeer snel ook. Het is de hoogste tijd dat Nederland, overheid en ondernemers, weer het voortouw nemen. Op naar een (hernieuwde) leidersrol in de digitale toekomst!