Communicatie | IPfiber Communicatie – IPfiber

Communicatie

Om voldoende draagvlak, betrokkenheid en participatie (lees: aansluitingen) te realiseren is het van groot belang om een goed communicatieplan op te stellen en uit te voeren. Niet allen moet er adequaat en met regelmaat gecommuniceerd worden naar provincies en gemeenten, ook de eindgebruiker (ondernemer en/of consument) moet bewust gemaakt worden van de mogelijkheden van glasvezel. Er moet voldoende momentum gecreëerd worden om tot een succesvolle verkoop over te kunnen gaan. En ook na de start van het glasvezelnetwerk zal de communicatie richting klanten en (nog-)niet-klanten door moeten gaan. IPfiber ondersteunt haar opdrachtgevers bij het opstellen en ten uitvoer brengen van een communictaiueplan