Technische migratie | IPfiber Technische migratie – IPfiber

Technische migratie

De actieve netwerkapparatuur, op lokatie bij klanten en aanwezig in het interconnectiepunt met de backhaul (ofetwel de Point of Presence (PoP)) zal na verloop van jaren storingsgevoeliger worden. Daarom is het zaak eventuele problemen voor te zijn na bijvoorbeeld vijf jaar een migratie in te plannen. Omdat het een live netwerk betreft met soms kritische verbindingen is een zorgvuldige voorbereiding, een planmatige aanpak en goede afstemming met alle partijen van groot belang om de migratie zonder problemen te laten verlopen. Partijen zoals ISPs (voor de herinrichting van VLANs), de backhaul leverancier en de belichtingspartij spelen hierbij een cruciale rol.  Daarnaast is een juiste nazorg van belang om de klanten tevreden te houden. IPfiber helpt netwerkeigenaren en -besturen bij een migratie.