Provinciale subsidie vergoedt tot 90% van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel op bedrijventerreinen | IPfiber Provinciale subsidie vergoedt tot 90% van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel op bedrijventerreinen – IPfiber

Provinciale subsidie vergoedt tot 90% van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel op bedrijventerreinen

| Geen reacties

Op 1 oktober start de periode waarin ondernemersverenigingen een subsidieaanvraag kunnen doen bij de Provincie Zuid-Holland voor de vergoeding tot maximaal 90% van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar een lokaal zakelijk glasvezelnetwerk.

De subsidieregeling “planvorming bedrijventerreinen” van de Provincie Zuid-Holland is gericht op het verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van bedrijventerreinen om zodoende het vestigingsklimaat voor ondernemers op peil te houden en te laten aansluiten bij de wensen die de ondernemers hebben. De subsidie wordt o.a. verstrekt voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en/of het maken van een business case voor de aanleg van een collectief glasvezelnet. De subsidie kan worden aangevraagd door een ondernemersvereniging die op het betreffende terrein actief is. De subsidie betreft 90% van de te maken kosten tot € 10.000,-, en 50% van de gemaakte kosten tot € 35.000,-.

De subsidieaanvraag bestaat uit een inschrijformulier en een projectplan voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek incl. het opstellen van een business case en een projectbegroting. Daarnaast dienen er “commitmentbrieven” te worden bijgevoegd.

IPfiber heeft al vele jaren ervaring met alle technische en economische aspecten van een haalbaarheidsonderzoek naar een lokaal lokaal glasvezelnetwerk en ondersteunt ondernemersverenigingen en/of gemeenten met het in kaart brengen van het gevraagde projectplan en de begroting. Zo kunnen ondernemersverenigingen zonder veel moeite en binnen gestelde eindtermijn van 31 december een subsidieaanvraag indienen. De eenmalige kosten van het glasvezel haalbaarheidsonderzoek door IPfiber bedragen € 9.500,- (excl BTW), waardoor de bijdrage van de ondernemersvereniging bij toekenning van de subsidie slechts € 950,- (excl. BTW) bedraagt.

IPfiber zal de komende twee maanden de Zuid-Hollandse ondernemersverenigingen actief benaderen om gebruik te maken van de subsidieregeling, en daarmee een impuls te geven aan de realisatie van collectieve, betaalbare en open glasvezelnetwerken voor Zuid-Hollandse ondernemers.