Interim ondersteuning | IPfiber Interim ondersteuning – IPfiber

Interim ondersteuning

Indien de organisatie rondom het glasvezelnetwerk door gebrek aan de juiste kennis danwel de uitval van personeel in gevaar dreigt te komen, kan IPfiber op tijdelijke basis alle mogelijke rollen (van directievoering tot installatiebegeleiding) invullen. Daarmee is de opdrachtgever gediend, kunnen lopende verplichtingen nagekomen worden, kunnen lopende activiteiten voortgezet worden en blijft de zorgplicht richting de aangesloten klanten gegarandeerd.