Agentschap Telecom | IPfiber Agentschap Telecom – IPfiber

Agentschap Telecom

De ACM, Autoriteit Consument & Markt, vallend onder het Ministerie van Economisch Zaken ziet toe op een juiste regulering en regelgeving van het zakelijk verkeer in Nederland. Het Agentschap Telecom, voorheen bekend onder de afkorting OPTA, ziet toe op een juiste en adequate inrichting en beheer van telecom netwerken. Vroeger betrof dit alleen de grotere netwerken met een jaaromzet meer dan € 2 miljoen, maar tegenwoordig is men ook zeer actief richting de kleinere private en collectieve/coöperatieve netwerken. De reden hiervoor is duidelijk: bij een toenemende afhankelijkheid van digitaal infrastructuren is het professionele beheer daarvan essentieel.