Continuïteitscan | IPfiber Continuïteitscan – IPfiber

Continuïteitscan

Een jaarlijkse continuïteitscan geeft de directie de zekerheid dat de zorgplicht richting haar klanten door goed en adequaat beheer naar behoren ingevuld, in lijn met de afspraken met gebruikers en de actuele, veelal aangescherpte, wet- en regelgeving. IPfiber voert dergelijke scans met regelmaat uit voor glasvezelnetwerken die de jaarlijkse continuïteitscan onderdeel hebben gemaakt van hun beheerplan.