Ondersteuning bij conflicten | IPfiber Ondersteuning bij conflicten – IPfiber

Ondersteuning bij conflicten

Indien er sprake is van een (juridisch) conflict rondom glasvezel is het zaak om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Een deskundige onafhankelijke partij kan hierbij ondersteunen. IPfiber beschikt over juristen, netwerk engineers, Autocad designers, bouwbegeleiders, projectleiders, etcetera. Zo kan in conflict situaties de opdrachtgever op een adequate manier worden bijgestaan.