Aanbestedingen | IPfiber Aanbestedingen – IPfiber

Aanbestedingen

Niet iedereen heeft diepgaande kennis en ervaring met glasvezel terwijl die kennis wel nodig is op het moment dat de aanbesteding van een glasvezelnetwerk gestalte gaat krijgen. Soms is men geboden aan Europese aanbestedingsregels, maar ook als dat niet het geval is wil men het selectieproces transparant, zorgvuldig en verantwoord laten plaatsvinden om mogelijke discussies en opmerkingen achteraf te voorkomen. IPfiber ondersteunt organisaties bij aanbestedingen voor glasvezelnetwerken.