Audit | IPfiber Audit – IPfiber

Audit

Om het bestuur van glasvezelnetwerken te ondersteunen bij het voldoen aan wet- en regelgeving en de invulling van de zorgplicht voert IPfiber audits uit. Hiermee verkrijgt men inzicht in de status van de huidige beheerprocedures en -maatregelen en worden de afwijkingen met gestelde regelgeving in kaart gebracht. Op basis van deze uitkomsten ondersteunt IPfiber bij de beantwoording van vragen zoals gesteld door het Agentschap Telecom. Tevens wordt advies uitgebracht over eventuele noodzakelijke door te voeren aanpassingen en maatregelen.

Het auditrapport beschrijft de volgende zaken:

  •      Toetsing van huidige procedures, maatregelen en structuren;
  •      Toetsing ten aanzien van actuele regels van het Agentschap Telecom;
  •      Beantwoording van vragen van het Agentschap Telecom;
  •      Advies omtrent noodzakelijke aanpassingen/maatregelen.

De doorlooptijd van de scan is maximaal 3 weken. Onze aanpak en werkwijze kenmerkt zich door zorgvuldigheid en doelgerichtheid.