Second opinion | IPfiber Second opinion – IPfiber

Second opinion

Indien er twijfel ontstaat over de kwaliteit van het glasvezelnetwerk, de backhaul, opzet van contracten, beheerinrichting, afspraken/contracten met externe partijen, etc. kan IPfiber ondersteuning bieden door het uitvoeren van een second opinion. We bekijken kritisch de ontstane situatie en toetsen deze op marktconformiteit en indien nodig aan actuele wet- en regelgeving. Het onderzoek is resultaatgericht en kent een relatief korte doorlooptijd. De bevindingen inclusief mogelijke oplossingsrichtingen en scenario’s worden in de vorm van een to-the-point en praktijkgericht rapport aan de opdrachtgever gepresenteerd en besproken. Indien gewenst verzorgt IPfiber vervolgens ook de uitvoering in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.