Zorgplicht | IPfiber Zorgplicht – IPfiber

Zorgplicht

Het belang van een goed functionerende glasvezelinfrastructuur staat in onze digitale samenleving als een paal boven water. Bedrijven en instellingen kunnen door hun gebruikers aansprakelijk worden gesteld indien een dienst langere tijd niet meer bereikbaar is vanwege uitval van het netwerk. De eigenaar c.q. het bestuur van een lokaal glasvezel netwerk moet daarom zijn/haar zaakjes altijd goed op orde hebben en houden. Het beheer van het glasnetwerk moet vaneen hoog professioneel niveau zijn om de continuïteit van de glasvezelaansluitingen te garanderen. De netwerk operator dient om de beheerorganisatie alsmede het netwerk zelf adequaat in te richten en voortdurend aan te passen aan de realiteit. IPfiber ondersteunt besturen en directies van  glasvezelnetwerken met raad en daad om de zorgplicht jegens aangesloten klanten op een adequate manier in te vullen.